Aktuality

Spolupráce s firmami z regionu se stále rozšiřuje

21.6.2017

Důkazem toho, že samy firmy hledají spolupráci s naší školou, je firma ZPA Smart Energy a. s. Trutnov.

Zástupkyně jmenované firmy navštívila stánek naší školy na výstavě škol v Trutnově. Kromě spolupráce, exkurzí a odborných praxí nabídla naší škole jednofázové a třífázové elektroměry pro výuku praxí hlavně oboru Elektro. Uvedené elektroměry si osobně vyzvedl ředitel školy Ing. Milan Maršík a současně domluvil další vzájemné aktivity. Firmě ZPA Smart Energy a. s. patří poděkování za darované vybavení, které rozšíří a obohatí výuku předmětu praxe.

Ing. Pavel Hrnčíř

Číst více

Pokračování spolupráce se společností CETIN

15.6.2017

O zdařilé spolupráci s firmou CETIN a o vybavení, které nám jmenovaná společnost poskytla, jsme psali 16. 11. 2016. Další vydařenou akcí byla přednáška firemních odborníků na naší škole. Nyní společnost CETIN navazuje na dosavadní dobré zkušenosti a vypisuje výběrové řízení na pozici specialista pro optické a metalické kabely pro oblast Náchodska a Trutnovska. Studentům naší školy nabízí možnost zúčastnit se výběrového řízení. Více na: jobs.cz.

Ing. Pavel Hrnčíř

Číst více

Exkurze do společnosti Siemens a výstup na Sněžku

14.6.2017

V úterý 30. května 2017 navštívila třída E2 pobočku firmy Siemens v Trutnově. Účelem exkurze bylo seznámit se s procesem výroby nízkonapěťové spínací techniky.

Úvodní slovo si vzal ředitel závodu, pan Ing. Eduard Tannhaeuser, který nás seznámil s historií firmy působící v České republice už 124 let. Prošla jak lety úspěšnými, tak krizí, ale v této době se jí velmi daří.

Poté nás rozdělili do dvou skupin a odešli jsme do výrobních hal. Zde jsme viděli nové přístroje na osazování desek plošných spojů, ale taky i starší výrobky, které už nemají tolik bezpečnostních prvků. Současně se mnozí vůbec poprvé dostali do prostředí, které je chráněno proti působení statické elektřiny, a vyzkoušeli si účinnost pásek na boty a do plášťů, určených k antistatické ochraně komponent a výrobků. V Siemensu nám ukázali mnoho nových věcí, se kterými se ve škole nemáme možnost seznámit, a za to jím patří velké díky!

Tím ale den nekončil. Naši paní učitelku napadlo, že půjdeme na Sněžku. Musím uznat, že počasí bylo opravdu luxusní. Vycházeli jsme od Pomezních bud a převýšení bylo pouze 817 m, což nečinilo příliš velké potíže studentům, z nichž někteří byli schopni dopravit na vrchol i více než 5 litrů vody.

Exkurzi a výlet bych ohodnotil jako ve škole známkou výborně. Tímto také chceme poděkovat firmě Siemens za zajímavou exkurzi a taky zástupci ředitele Mgr. Janu Friedeovi, že se s námi zúčastnil.

David Šritr, třída E2

Číst více

Dlouhé Stráně

14.6.2017

Ve čtvrtek 1. června 2017 navštívily třídy T3B a T2A přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně společnosti ČEZ. Jedná se o nejvýkonnější vodní elektrárnu v Česku a zároveň patří mezi 7 největších divů České republiky. Po příjezdu nás přivítal pan Petr Dvořáček, pustil nám 18minutový film a seznámil nás s chodem elektrárny.

Dozvěděli jsme se, že elektrárna Dlouhé Stráně má výkon 650 MW. Voda v horní nádrži je umístěna ve výši 1350 m nad mořem a je vedená dvěma tlakovými přivaděči o průměru 3,60 m s délkou 1,5 km k turbínám. Podzemní elektrárna je spojena s dolní nádrží dvěma odpadními tunely o vnitřním průměru 5,20 m a o délce 400 m. Překvapila nás informace, že voda v nádržích nemusela být od roku 1996 ( v tento rok byla elektrárna uvedena do provozu) vyměněna. V podzemí se nacházejí tunely o délce 8,5 km. Do části jednoho z tunelů nás pan Dvořáček zavedl. Poté nás autobus vyvezl až k horní nádrži, která byla o 12 km dál.

Exkurze pro nás byla přínosná a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o tom, jak vše funguje. Rádi bychom poděkovali společnosti ČEZ, že nám umožnila nahlédnout do jedné těchto elektráren.

Kristýna Teplá, T3B

Číst více

Maturity na průmyslovce v Dobrušce

2.6.2017

K tradicím naší školy patří slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Pro letošní absolventy se jejich definitivní rozloučení s naší školou konalo 31. 5. 2017 v Kulturním domě v Dobrušce. Čtyři roky studia uběhly neuvěřitelně rychle. Možná by se patřilo ohlédnout se za dobou středoškolského studia, ale asi bude lepší s úsměvem hledět na dny, týdny či roky, které teprve přijdou.

Na SPŠel·it v Dobrušce letos v jarním termínu úspěšně završilo studium 43 žáků ve třech maturitních třídách. Prezentovali své znalosti, dovednosti, zralost, připravenost na život i na svoji další profesní kariéru, kterou si budou budovat jako odborníci ve svém oboru. Řada z nich bude pokračovat ve studiu na vysokých školách. Naši školu opouštěli nejen s maturitním vysvědčením v kapse, ale všichni si odnášeli také Europass, jenž mnohým otvírá dveře pro práci i studium v zahraničí. Rozšířil se i počet studentů, kteří absolvovali síťovou akademii CISCO a získali mezinárodně uznávaný certifikát v oblasti počítačových sítí.

Ve škole bude i v dalších letech stabilní prostředí s dvanácti třídami a budeme i nadále žákům základních škol nabízet zajímavé a perspektivní studijní obory, aby se mohli po čtyřech letech studia úspěšně ucházet o odbornou práci v technických, informatických a ekonomických oborech nebo o další studium na technických i jiných školách. SPŠel.it nyní nabízí čtyři obory: Počítačové řídicí systémy a elektrotechnika, Elektronické a počítačové systémy, Aplikace počítačů a správa sítí a Aplikační software a multimédia. Na školních chodbách potkáte nejen chlapce, ale i dívky a ačkoliv se jedná o technické obory, věřte, že jsou stejně úspěšné jako jejich kamarádi. Zájem o studium na naší škole stoupá, a tak v září se počet studentů školy opět zvýší.

Škola neustále rozšiřuje spolupráci s řadou firem z praxe, získává pro výuku odborníky s praktickými zkušenostmi a prohlubuje spolupráci s oborově příbuznými vysokými školami v regionu. Studenti se účastní mezinárodních projektů, jejichž součástí jsou i výjezdy do zahraničí. Modernizují se dílny i laboratoře pro odbornou výuku, tyto prostory pak využívají nejen naši studenti, ale slouží i pro zájmovou činnost žáků základních škol z Dobrušky a okolních obcí.

Zájemci z řad veřejnosti mají možnost nahlédnout do školy při pravidelně pořádaných dnech otevřených dveří. Této příležitosti využívají nejen zájemci o studium se svými rodiči, ale i někteří absolventi, kteří se přijdou pochlubit svými úspěchy, a také porovnat, co se na škole od jejich odchodu změnilo.

SPŠel·it Dobruška má více jak 70 let dlouhou tradici a je nedílnou součástí školství ve městě i v regionu. Přejeme si, aby i nadále zůstala uznávaným centrem odbornosti a vzdělanosti v celé oblasti.

Ing. Milan Maršík

Číst více

Úspěch na Mistrovství Slovenska středních škol v halovém veslování

17.5.2017

S roční přestávkou vyrazily reprezentační týmy školy v halovém veslování na mezinárodní Mistrovství Slovenska středních škol, které se konalo v Banské Bystrici. V závodě na 4 x 500 metrů za účasti týmů ze Srbska, Polska, Maďarska a výběrů domácích slovenských škol zvítězil v kategorii starších studentů náš tým Ergoelit34 ve složení Václav Smitka, Václav Sháněl, Filip Rýdl a Martin Arnošt. Navázal tak na úspěchy z let minulých. Závod byl dramatický do posledních metrů. Našim borcům se podařilo zvítězit o pouhé dvě desetiny sekundy před největším konkurentem ze SOŠ IT Banská Bystrica. Výsledný čas 5:36,6 minuty byl označen hlavním pořadatelem jako nejlepší letošní světový výkon kategorii středních škol. Neztratili se ani naši mladší studenti, kteří ve své kategorii obsadili celkové 6. místo. Tým tvořili Adam Jindra, Dominik Jarkovský, Tomáš Thér a zraněného Adama Jablonského zastoupil Filip Rieger.

Součástí této sportovní akce bylo vyhlášení celkových výsledků Concept2 ligy v halovém veslování středních škol pro rok 2016/2017. Tým Ergoelit34 se po šesti absolvovaných kolech radoval z celkového prvenství, tým Ergoelit12 obsadil 2. místo ve své kategorii. Mezi zúčastněnými školami jsme obsadili celkové 3. místo.

Kromě sportovní účasti zajistil tým studentů oboru multimédií pod vedením pana Mužíka videozáznam ze závodů a fotodokumentaci, podílel se na přípravě a zakončení celé akce. Moderování se s úspěchem zhostil Jakub Kopecký.

Záznam závodu je možné shlédnout na: ESO TV.

Mgr. Milan Pohl

Číst více

Projekt Fit-for-e-commerce na naší škole

28.4.2017

V září 2016 se naše škola zapojila do projektu Erasmus+, a to s partnery z německého Bayreuthu a italského Brixenu. Jak už jsme zveřejňovali, v říjnu téhož roku se naši tři pedagogové účastnili úvodního setkání učitelů v Itálii, kde se týden věnovali náplni projektu, jeho realizaci a budoucímu vývoji v nadcházejících dvou letech.

Teď už máme za sebou první mezinárodní setkání se studenty, které proběhlo 3.4. – 7.4.2017 v Německu, ve městě Bayreuth, které je hlavním městem oblasti zvané Horní Franky. Tohoto setkání se účastnilo 10 studentů a 2 učitelé z Brixenu a 10 studentů a 2 učitelé z naší školy. Německých účastníků jako hostitelů bylo samozřejmě více, jelikož organizace takové události je náročná.

Náplní tohoto týdne bylo utvořit mezi sebou mezinárodní skupiny, vytvořit svůj vlastní e-shop v platformě PrestaShop a dohodnout se na designu a obsahu s tím, že na konci týdne učitelé převezmou roli zákazníků a vyzkouší si online nákup ve všech vytvořených e-shopech. Celý týden byl na bázi self-learningu, což znamená, že studenti dostali instrukce, kde a co najít, ale prokousat se PrestaShopem už museli sami, bez vedení učitelů. I tak jsme byli rádi, že na jeden den byl do školy pozván odborník, developer a programátor pan Patrick Weinstein, který byl našim studentům k dispozici a odpovídal na jejich nejrůznější dotazy týkající se právě zmíněné platformy.

Mimo jiné jsme si prohlédli centrum Bayreuthu s průvodcem, dozvěděli jsme se mnoho o historii města, a to hlavně o známých osobnostech, jako markraběnce Wilhelmině a hudebním skladateli Richardu Wagnerovi. Na radnici jsme byli oficiálně přivítáni starostou města, panem Thomasem Ebersbergerem, a v neposlední řadě jsme se zúčastnili komentované prohlídky místního pivovaru Maisel & Friends.

Poslední den, den odjezdu, jsme ještě jednou zavítali do školy, kde byli na závěrečnou prezentaci pozváni i další studenti a učitelé školy. Naše týmy studentů v hale školy prezentovaly své práce a vysvětlily ostatním, co a jak funguje v jejich e-shopu. Následně všichni zúčastnění obdrželi od ředitele školy Bernharda Grünewalda certifikáty účasti. Nicméně jsme se za svou práci také odměnili velkým potleskem, protože výsledky studentů a organizace partnerské školy KBS Bayreuth, Staatliche Berufsschule II, byly úžasné. Já osobně bych chtěla poděkovat našim studenům, kteří pracovali na 100% a byli pro ostatní studenty odborníky přes IT. Tento týden ohodnotili slovy: „Moc jsme si to užili a jsme rádi za příležitost, jakou jsme od vás dostali.“ Dále bych chtěla poděkovat za podporu svým kolegům a vedení školy a v neposlední řadě kolegovi ze školy KBS Martinu Kolbovi a jeho týmu za skvělý průběh této mezinárodní aktivity. Již nyní se těšíme na další setkání, a to v říjnu 2017 v Brixenu.

Mgr. Petra Uhlířová

Číst více

Exkurze do Muzea a výrobního závodu Škoda Auto v Mladé Boleslavi

25.4.2017

Dne 19.4. 2017 navštívily třídy T2A, E2 a T2E mladoboleslavskou automobilku Škoda. Exkurze začínala v muzeu firmy, kde jsme po vyřízení nutných náležitostí dostali povinné vybavení (bezpečnostní vesty, sluchátka atd.). Poté jsme přejeli do areálu Škodovky, kde jsme měli navštívit dvě stanoviště. Nejdříve to byla lisovnu dílů, kde se lisují díly pro auta. Poté jsme přejeli na druhé stanoviště a tím byla montážní linka. Prohlédli jsme si zde jedny z posledních úprav vozů, například montování palubní desky, světel a dveří. Cestou z areálu jsme měli možnost z autobusu vidět další části areálu -testovací dráhu, zaučovací centrum hasičů a hlavní parkoviště vozů Škoda. Po opuštění areálu jsme se vrátili zpět do muzea, kde jsme poznali historii automobilky Škoda. Na závěr jsme zhlédli krátký film o vzniku celé automobilky.

Celá exkurze se všem líbila.

Daniel Koós a Daniel Hroch, T2A

Číst více

Přebory DM – známe vítěze pro školní rok 2016/2017

25.4.2017

STOLNÍ TENIS

 1. místo – Kubina Daniel
 2. místo – Stejskal David
 3. místo – Bartoníček Jakub

STOLNÍ FOTBÁLEK

 1. místo – Princ, Šlegl
 2. místo – Stejskal, Kubina
 3. místo-  Jansa, Mrázek

ŠACHY

 1. místo – Kubina
 2. místo – Satránská
 3. místo – Čermák

BADMINTON

 1. místo – Rieger Filip
 2. místo – Kretschmer Dominik
 3. místo – Paukrt Tomáš

Tradiční zápasy INTR vs. ŠKOLA

FLORBAL                        3      :       11

Složení družstev

 • Intr: Brendl (brankář), Bartoníček, Feichtinger, Mrázek Ivan, Kretschmer, Paukrt, Petr, Pultr
 • Škola: Flígr (brankář), Čižinský, Ehl, Grulich, Hroch, Matějů, Práza, Šlitr, Vojnar, Zachariáš

Střelci branek

 • Intr: Paukrt 3x
 • Škola: Zachariáš 3x, Práza 2x, Šlitr 2x, Ehl 1x, Grulich 1x, Hroch 1x, Vojnar 1x

FUTSAL                          2     :     4

Složení družstev

 • Intr: Brendl (brankář), Bartoníček, Feichtinger, Kretschmer, Petr, Rieger, Smetana
 • Škola: Flígr (brankář), Adamec, Diblík, Nedvídek, Práza, Tomeš

Střelci branek

 • Intr: Petr 2x
 • Škola: Tomeš 2x, Diblík 1x, Práza 1x z penalty

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům gratulujeme.

 • logo_DM_U
 • Kolektiv vychovatelů DM
 • foto: Sebastian Hart, Martin Klíma
Číst více

Zajímavá exkurze do firmy KBA Grafitec s.r.o., Dobruška

21.4.2017

Dne 12.04.2017 se studenti třídy T3B oboru IT – Obsluha a tvorba firemních aplikací zúčastnili exkurze do KBA Grafitec, Dobruška. Prohlédli jsme si pracoviště dělení materiálů, obrobny, pracoviště CNC strojů, pracoviště souřadnicových měřících strojů, seřizovnu nástrojů, výrobu válců, naprašování plazmou keramických povrchů a montáž polygrafických strojů. Seznámili jsme se s řídicím systémem tiskového stroje, pohony a rozvaděči a možnostmi ovládání. Nakonec jsme se byli podívat v serverovně v IT oddělení.

Ing. Milan Sigid

Číst více

Školní turnaj ve florbalu 2017: zvítězila třída E4

21.4.2017

Kabinet TEV a ŠSK při škole uspořádal tradiční Přebor školy ve florbalu 2017. O oblíbenosti tohoto sportu svědčí, že se přihlásilo všech 12 třídních týmů. Hrálo se ve dvou skupinách, nejlepší družstva byla nasazena a ostatní se k nim nalosovala. Do semifinále postoupily nejlepší dva týmy z každé skupiny, ostatní hrály o konečné pořadí podle umístění v základních skupinách. Celkem bylo odehráno 22 zápasů, dva zápasy musely rozhodovat nájezdy. Kaňkou na celkově pozitivním průběhu turnaje byla diskvalifikace dvou přihlášených družstev – T3B a T1A, která se nedostavila k závěrečné dohrávce.

Celkové pořadí: 1. E4, 2. T2A, 3.T2E, 4. T4E, 5. E3, 6. T3A, 7. S1, 8. T4B, 9. T1E, 10. E2

Nejlepší střelci: 1. Práza E4 – 14x, 2. Zachariáš T2E – 12x, 3. Hroch T2A – 11x
dále Kretschmer E4, Mrázek E3 – 6x, Paukrt T4E, Grulich T4B, Diblík E2, Šlitr S1, Outrata T1E – 5x

Cena fair play: třída T4B za nejlepší fanklub a vystupování v turnaji.

Kabinet TEV při škole gratuluje vítězům a děkuje všem rozhodčím za objektivní rozhodování.

Mgr. Milan Pohl

Číst více

Exkurze v ATASu

19.4.2017

Ve středu 12.dubna 2017 navštívily třídy E3 a T3A firmu ATAS elektromotory Náchod a.s. Účelem exkurze bylo seznámení s procesem výroby malých elektromotorů. Žáci byli postupně seznámeni s pracemi v obrobně, nahlédli do provozu ražení dynamových plechů, viděli sestavování statorových i rotorových paketů, prošli navijárnou i slévárnou, kde se do rotorových paketů plechů vstřikují hliníkové klece, prohlédli si práce při sestavování motorů a byli seznámeni s operacemi při kusových i typových zkouškách hotových výrobků. Exkurze vhodně doplnila učivo předmětu Elektrické stroje a přístroje ve třídě E3 a informatiky ze třídy T3A seznámila s problematikou příbuzného oboru.

Na adrese Animace výroby motorů lze shlédnout animaci celého procesu výroby jednofázového asynchronního motorku.

Ing. Zdeněk Sokol

Číst více

Exkurze v JUNKER, závod Holice

19.4.2017

Dne 31. 03. 2017 jsme byli na exkurzi ve společnosti Erwin Junker Grinding Technology a. s., závod Holice, kde jsme byli seznámeni s provozem a výrobou brousících strojů, které se prodávají po celém světě. V první řadě jsme se seznámili s historií a vznikem společnosti JUNKER a s několika zajímavými informacemi. Není určitě na škodu zmínit nabídku pro absolventy středních škol, kterým společnost JUNKER umožňuje po dokončení studia roční studium, kde je možné si rozšířit znalosti z anglického a německého jazyka, strojírenství, elektrotechniky a SW programování.

Po této velmi zajímavé přednášce jsme zavítali do výroby, kde jsme se seznámili s kompletním průběhem výroby každého stroje a zařízení, které společnost JUNKER vyrábí. Každý stroj je unikátní, prý neexistují dva totožné kusy na světě. Proto celý výrobní proces začíná u návrhu, kde zákazník vznese své požadavky a nároky, které musí stroj umět zpracovat a poté splnit. Potom se zakázka posouvá do výroby, kde se od základu vytváří. Úplným základem je rám, na kterém je všechno postaveno. V rámu je umístěno vedení pro hydrauliku a další potřebné zařízení. Poté je rám osazen nezbytnými komponenty, jako je elektrický rozvod, řídící počítač, servopohony a tím nejdůležitějším, brusnými kotouči. Celý výrobní proces trvá necelý jeden rok.

Při exkurzi jsme se dozvěděli mnoho užitečných a zajímavých informací, které se nám budou do budoucna hodit.

Na závěr bychom chtěli poděkovat společnosti Erwin Junker Grinding Technology a.s., závod Holice, že nám umožnila tuto exkurzi.

Petr Karlíček, třída T3A

Číst více