Ve dnech 26.5. a 27.5.2014 se studenti prvního ročníku (třídy E1A, E1B, T1A a T1B) zúčastnily téměř dvouhodinové exkurze v Zemědělském družstvu Dobruška, kde měli možnost vidět celý provoz bioplynové stanice, který byl zahájen na konci listopadu 2012.

Byli jsme svědky vstupu biomasy do bioplynové stanice, stáli jsme na fermentoru a viděli proces fermentace, spatřili jsme hořet vznikající bioplyn v nouzovém hořáku a mohli jsme vstoupit do kogenerační jednotky.

Produktem fermentace je bioplyn – bezbarvý plyn tvořený hlavně methanem (CH4) a oxidem uhličitým (CO2). Vzniklý bioplyn se potrubím dostává do kogenerační jednotky, kde se spaluje v motoru (dvanáctiválec, výkon 1200kW). Motor pohání el. generátor, z něhož je vzniklá el. energie dodávána přes trafostanici do veřejné el. sítě. Chlazením motoru se získává teplo ve formě horké vody, která se využívá na ohřev fermentoru, na vytápění okolních budov a v sušárně družstva.

Počítá se s tím, že bioplynová stanice zajistí levnější vytápění plánované sportovní haly v Pulicích.

Díky maximální automatizaci a řízení přes počítač obsluhuje celý provoz bioplynové stanice po celý rok jeden člověk.

Mgr. Dana Petrů