Ve dnech 31. 5. a 4. 6. navštívili žáci prvních ročníků (třída S1E, T1A a T1B) výstavu o recyklaci odpadů, která interaktivní formou vysvětlila smysl recyklace a třídění odpadů.

Poutavá výstava s názvem Brána recyklace se uskutečnila v budově Městského úřadu v Dobrušce a byla pořádána ve spolupráci s neziskovou společností EKO-KOM.

Znovu jsme si uvědomili, že vytříděný odpad není jen pouhým odpadem, ale cennou surovinou, která se dá využít na výrobu předmětů každodenního života, jež nám výstava poutavě představila.

Jaká je historie výroby, z čeho a jak se vyrábí sklo, papír, plasty a nápojové kartony? Co patří a co nepatří do kontejnerů na jednotlivé druhy odpadů? Má smysl třídit odpad? Na tyto a další otázky putovní výstava spolehlivě odpověděla.

Mgr. Dana Petrů