Celostátní matematická soutěž

7. 3. 2022 proběhlo školní kolo Celostátní matematické soutěže. Vybraní žáci všech ročníků řešili komplexní matematické úlohy různých obtížností. Museli při tom prokázat nejen konkrétní znalosti, ale také určitou praxi, odhad a schopnosti kombinovat různé matematické nástroje řešení problému.

Někteří žáci dosáhli excelentních výsledků:

1. ročník:            

 • Miroslav Pich z T1A získal 100 %
 • Jakub Kučera z T1A získal 62 %

2. ročník              

 • Jan Lelek z S2E získal 52 %
 • Vojtěch Čáp z T2A získal 48 %

3. ročník              

 • Pavel Michel z S3E získal 46 %
 • Jakub Andrš z S3E získal 41 %

4. ročník             

 • Lukáš Habr z S4E získal 84 %
 • Jakub Herrmann z T4B získal 40 %

Tito žáci se svým výkonem kvalifikovali do celostátního kola, které proběhlo 25. 3. 2022 v Hradci Králové. Na výsledky ještě čekáme.

Matematický klokan

Po dlouhé distanční výuce se do naší školy konečně vrátila půvabná soutěž Matematický klokan. Dne 18. 3. 2022 dostali žáci na celém světě stejné zadání, aby ukázali, jak jsou schopni řešit zajímavé matematické a logické úlohy bez použití kalkulaček a jiných pomůcek.

Naši žáci dosáhli pěkných výsledků, z nichž nejlepší jsou:

V kategorii Junior (1. a 2.ročník):                             

 • Vojtěch Čáp z T2A získal 82 bodů,
 • Vojtěch Krištof z T1A získal 76 bodů,
 • Filip Kramář z S2E získal 75 bodů.

V kategorii Student (3. a 4. ročník):         

 • Filip Bartoš z S4E získal 83 bodů,
 • Marián Hofman z T3A získal 73 bodů,
 • Tomáš Chudý z T3A získal 70 bodů.

Všem řešitelům obou soutěží děkujeme za účast.

Učitelky matematiky