Fantastického úspěchu v anglickém jazyce dosáhl student SPŠ ELIT Vít Hrnčíř ze třídy T3A. V celostátním kole jazykové olympiády, které se konalo v závěru května 2024 na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze, se stal absolutním vítězem v kategorii SŠ+.

Student naší školy obstál ve velmi silné konkurenci nejlepších studentů cizích jazyků z celé republiky, obsadil neuvěřitelné 1. místo a obdržel uznání za své vynikající jazykové schopnosti. Těchto náročných jazykových soutěží vyhlašovaných MŠMT ČR se každoročně účastní nejlepší jazykáři ze všech 14 krajů České republiky – výherci krajských kol jazykových olympiád. Na národní finále se sjíždějí pouze ti nejlepší z celé ČR, což z této události dělá výjimečnou příležitost nejen pro soutěžící, ale i pro jejich rodiny a učitele, jejichž podpora má jistě podíl na jejich úspěchu.

Slavnostního ceremoniálu vyhlášení výsledků se zúčastnili také zástupci vedení fakulty a jazykových kateder VŠE, garanti jednotlivých cizích jazyků, členové zkušebních porot z vysokých škol v Praze a Brně i zástupci sponzorů. Děkanka FMV VŠE paní doc. ing. Martina Jiránková, Ph.D. zdůraznila význam jazykových kompetencí pro profesní i osobní život i význam jazykového vzdělání pro mezikulturní porozumění. Každý účastník národního finále je též automaticky přijat ke studiu na FMV VŠE v Praze, kde může nastartovat svoji kariéru v mezinárodním prostředí.

Srdečně blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy a Královéhradeckého kraje!