To byl název přednášky paní Ing. Dany Drábové, Ph. D., dr. h. c., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

V příjemné atmosféře přednáškové auly východočeské Univerzity v Pardubicích pozorně poslouchali slova paní předsedkyně studenti, profesoři, veřejnost i delegace učitelů z naší školy. Jaká je strategie naší energetické koncepce, jaká bude v příštích letech (asi do roku 2040)? Který zdroj energie bude nejvýhodnější pro nás, pro EU nebo pro celý svět? Jak vyplynulo z předložených faktů, neexistují na tyto otázky jednoznačné odpovědi. Můžeme se ale přiblížit alespoň optimálnímu řešení energetické situace.

Paní předsedkyně mluví jasně a srozumitelně, jejím formulacím rozumí i úplní laici v energetice.

Prázdninovou školu pro mladé adepty jaderné vědy představil zástupce ČEZu, tento podnik ji celou financuje a organizuje. Účastníci pracují v Temelíně a v Dukovanech a navštěvují ve volném čase další elektrárny, např. vodní.

Dotazy posluchačů uzavřely toto setkání a my se už těšíme na paní předsedkyni, až přijede na jaře k nám na naši školu přednášet a pobesedovat se studenty.

vedení školy