Dne 14.10 se studenti T4A a někteří studenti z E4 a T4B zúčastnili exkurze na FJFI ČVUT.

V úterý ráno jsme se seskupili před školou a pod pedagogickým dozorem paní učitelky Miloslavy Skalové a pana učitele Josefa Petra nastoupili na palubu autobusu a vyrazili na „nekonečnou“ cestu do Prahy. Po dlouhé cestě na nás čekala budova fakulty ČVUT. Uvnitř jsme byli rozděleni do skupin mezi dva zaměstnance školy a ti nám ukázali všechno, co si připravili.

První částí programu (dopoledne) proběhla v holografických laboratořích, kde se zabývají výzkumem a produkcí hologramů. Byli jsme seznámeni s tvorbou ochranných známek, které jsou použity například na průkazech a na dokumentech jako ochrana proti jejich padělání. Následovalo seznámení s pokroky ve 3D a její použití dnes. S tímto tématem souvisela tvorba 3D obrázků, které jsou pod určitým úhlem světla vidět ve třech rozměrech. Ukázali nám i princip tvorby těchto fotek. Touto tvorbou se zde již několik let zabývají a zaznamenali mnoho pokroků. Poté jsme se šli podívat do laboratoře iontových svazků, kde nám ukázali urychlovač částic a k čemu se používá (třeba ke zjišťování stáří lidí ze zbytků kostí atd.).

Odpoledne následovala návštěva jaderného reaktoru. Začali jsme tím, že jsme byli poučeni o chování se v prostorech reaktoru. Oblékli jsme si žluté pláště a odložili elektrická zařízení. Při vchodu do prostoru reaktoru dostali dva vybraní studenti dozimetr pro kontrolní měření. Uvnitř nás seznámili s tím, že tento reaktor je pouze ke studijním účelům a že nevyrábí žádnou elektřinu. Jeho výkon je kolem několika jednotek kilowatt – výkon rychlovarné konvice. Spíše se zde seznamují jak ho ovládat a používat. Závěr exkurze byl ve „velíně“ kde se celý reaktor ovládá. Konec byl odstavení reaktoru a kontrola síly radiace, kterou jsme obdrželi. Poté jsme vyrazili domů.

Návštěva měla hladký průběh a přinesla nám mnoho nových informací.

Jan Řízek, T4A