Je naší milou povinností oznámit, že pracovník naší školy pan Ing. Vladimír Dušek obdržel jedno z nejvyšších ocenění za bezpříspěvkové dárcovství krve. Za ojedinělý a hluboce lidský akt mnohonásobného bezpříspěvkového dárcovství obdržel pamětní diplom Dar krve – Dar života a pamětní plaketu za 250 odběrů.

Děkujeme.

kolektiv zaměstnanců SPŠel•it Dobruška