Nový školní rok začal. Dovolte, abych v jeho úvodu poděkoval společnosti CETIN za dar, který poskytla naší škole. Jedná se o sektorovou anténu pro 3G sítě. Tyto antény se používají pro šíření rychlého internetu z věží operátorů.

Přednášky, pořádané jmenovanou společností pro naše žáky, spolu s praktickými ukázkami svařování optických kabelů a dary, slouží pro zkvalitnění výuky, zvláště počítačových sítí.

Ing. Pavel Hrnčíř