Na SPŠ∙elit jsou žáci během svého studia vzděláváni i ve všeobecných předmětech – jedním z takových je i dějepis. Kromě standardní výuky v lavicích, učení letopočtů, popisu událostí, jsme se letos rozhodli dějepis trochu přiblížit a propojit s aktivním prožitkem. Vydali jsme se za historií do ulic Dobrušky. Žáci z prvních ročníků v rámci výuky navštívili Vlastivědné muzeum a následně je čekala návštěva místní radnice, z jejíhož ochozu se podívali na město svých studií z ptačí perspektivy. Dobruška se od září stala jejich druhým domovem a bude nyní po čtyři roky významnou součástí jejich života, tak ať se jim tu líbí a daří.

Nesmím zapomenout velmi poděkovat pracovníkům dobrušského muzea, zejména paní Jiřině Vlkové za její ochotu a perfektní výklad.

Mgr. Naďa Pochobradská, vyučující DEJ

A na závěr, co na to studenti samotní, shrnula Adéla Vaňková z T1B:

„Byla středa a naše třída vyrazila na exkurzi do muzea a na radnici. Exkurze se konala v rámci dějepisu, s paní učitelkou Pochobradskou. Ráno před začátkem vyučování jsme se sešli u vchodu do šaten. Nejdříve nás čekala prohlídka dobrušského muzea.

Paní průvodkyně nás seznámila s nejvýznamnějšími osobnostmi Dobrušky jako např. František Kupka, F.L.Hek, rodina Laichterova a další. Viděli jsme zde i kel z mamuta, mince a spoustu dalších zajímavých věcí. Mezi nimi byla Tóra – hebrejská bible, ze které židé předčítali.

Další zajímavostí byla mikve – vana, která sloužila židům k rituálním koupelím. Jedná se o posvátnou vanu, kterých je v České republice velmi málo. Tato je dokonce zpřístupněna lidem k nahlédnutí, což nebývá časté.

Poté, co jsme navštívili malý sklípek, kde se mikve nacházela, jsme pokračovali přes nejužší uličku v Dobrušce, do zdejší Synagogy. Synagoga byla velmi pěkná. Po výkladu v synagoze, jsme se přesunuli na radnici.

Radnice má vzhled věže. Uvnitř jsou vyvěšené Kupkovy obrazy. Prohlídku radnice jsme zakončili výstupem na její vyhlídku. U schodiště, po kterém jsme stoupali, byly pověšené příklady s mučícími technikami, které byly dříve používány na Dobrušsku. Když jsme vystoupali na vyhlídku, měli jsme celou Dobrušku jako na dlani.

Exkurze se nám moc líbila. Byla zajímavá. Jsme moc rádi, že jsme měli možnost zjistit více zajímavostí o městě, ve kterém budeme čtyři roky studovat. Děkujeme!!!“