Dne 23.11.2015 se studenti T4A a někteří studenti z E4 a T4B zúčastnili Dne na Jaderce pořádané FJFI ČVUT Praha.

Dopoledne jsme navštívili optické, holografické a nanotechnologické laboratoře, které se mimo jiné zabývají výzkumem a produkcí hologramů. Vysvětlili nám, na jakém principu fungují různé typy hologramů a jaké může být jejich praktické využití. Konkrétně nás seznámili s tvorbou ochranných známek, které jsou použity například na průkazech a na dokumentech jako ochrana proti jejich padělání, dále s tím, jak funguje aktivní a pasivní 3D technologie, následně nám předvedli princip tvorby 3D obrázků, které jsou pod určitým úhlem světla vidět ve třech rozměrech.

Odpoledne následovala návštěva jaderného reaktoru. U vchodu do prostoru reaktoru dostali vybraní studenti dozimetr pro kontrolní měření úrovně záření uvnitř reaktoru. Uvnitř reaktoru nás seznámili s jeho historií, s principem fungování, se způsoby jeho ovládání, dále jak se připravuje voda pro chlazení reaktoru, co jsou palivové články a jak jsou palivové články konstrukčně řešeny. Závěr odpolední části exkurze proběhl ve „velíně“. V řídicím centru reaktoru nám byl operátorem demonstrován jak běžný provoz reaktoru, tak i jeho odstavení. Před odchodem z reaktoru jsme všichni prošli kontrolou míry ozáření. Přístroje, stejně jako zapůjčené dozimetry, nám dokázaly, že nikdo nebyl ozářen.

Exkurze měla hladký průběh a přinesla nám mnoho nových informací o aktuálním technologickém vývoji.

Ing. Miloslava Skalová