Dne 03.10.2016 se studenti T4E, T3A a někteří studenti z T2E zúčastnili Dne na Jaderce pořádané FJFI ČVUT Praha. Náš Den na Jaderce začal pro všechny společnou přednáškou o fakultě a o možnostech dalšího studia na Fakultě jaderné fyziky a informatiky. Poté jsme se rozdělili do tří skupin, každá skupina měla svůj program.

První skupinu Ing. Pavel Strachota, Ph.D. seznámil se současností a budoucností IT v přednášce zaměřené na Cloud Computing, virtualizaci a výpočetní clustery. Druhá skupina navštívila Katedru materiálů, kde jim zaměstnanci katedry nejprve u exponátů porušených částí konstrukcí vysvětlili motivaci a postup při analýze poruch, následně jim předvedli metalografickou laboratoř s přípravnou vzorků a metalografickými mikroskopy. Exkurze dále pokračovala u mikro- a nanotvrdoměru, v mechanické zkušebně a ve fraktografické laboratoři s elektronovými mikroskopy. Třetí skupina se vydala na Katedru inženýrství pevných látek, kde se dozvěděli nejen jak se vytvářejí krystaly cennější než diamanty a jak lze pomocí rentgenu zjistit povrchové opracování například ocelových lopatek turbín, ale i principy činnosti optických látek a jejich využití.

Odpoledne následovala návštěva jaderného reaktoru. U vchodu do prostoru reaktoru dostali vybraní studenti dozimetr pro kontrolní měření úrovně záření uvnitř reaktoru. Uvnitř reaktoru nás seznámili s jeho historií, s principem fungování, se způsoby jeho ovládání, dále jak se připravuje voda pro chlazení reaktoru, co jsou palivové články a jak jsou palivové články konstrukčně řešeny. Závěr odpolední části exkurze proběhl ve „velíně“. V řídicím centru reaktoru nám byl operátorem demonstrován jak běžný provoz reaktoru, tak i jeho odstavení. Před odchodem z reaktoru jsme všichni prošli kontrolou míry ozáření. Přístroje, stejně jako zapůjčené dozimetry, nám dokázaly, že nikdo nebyl ozářen.

Exkurze měla hladký průběh a přinesla nám mnoho nových informací o aktuálním technologickém vývoji.

Ing. Miloslava Skalová