Dne 29. 1. 2014 se osm studentů naší školy s pedagogickým doprovodem zúčastnilo autobusového zájezdu pořádaného společností ATAS elektromotory Náchod a.s. Cílem zájezdu byl Den otevřených dveří FEKT a center CVVOZE a SIX na VUT v Brně, zájezd byl určen pro studenty vyšších ročníků a pedagogy školy.

Tuto akci hodnotím velmi pozitivně, stejný názor mají i naši zúčastnění studenti. V průběhu dne jsme byli seznámeni s obory na FEKT, možnostmi studia, systémem podávání přihlášek, možnostmi ubytování, variantami využití volného času a dalšími důležitými informacemi. Součástí akce byla prohlídka výukových místností a laboratoří. Jak bylo už na první pohled zřejmé, vše je nové a vybavené moderními technickými prostředky. V jednotlivých odborných učebnách nám byl poskytnut odborný výklad o probíhající výuce.

Pavel Hrnčíř