Dne 25.1.2017 se konal „Den otevřených dveří“ na VUT v Brně a pro naši třídu to byla nabídka, která se neodmítá.

Autobusem, který poskytla firma ATAS Náchod, jsme se do Brna dopravili v 9:00. Rychle jsme se přesunuli do fakulty, kde jsme si vyslechli úvodní slovo děkana a následně i studentů. Po přednášce jsme si byli prohlédnout školu. Podrobně nám bylo vysvětleno, co se v které třídě vyučuje, popřípadě, když se jednalo o laboratoř, jaké pokusy se zde provádí. Ve 14:00 jsme odjížděli z Brna a do Dobrušky jsme přijeli v 17:00.

Na škole se mi velice líbilo a doufám, že se mi podaří zde studovat.

Jakub Špaňhel,  E4