Naše partnerská firma KBA-Grafitec s.r.o. oslavila 60 let výroby strojů pro polygrafii dnem otevřených dveří dne 25.6.2016. Dopoledne si mohli návštěvníci prohlédnout areál firmy, odpoledne pokračoval kulturní program ve Staročeském pivovárku. Zástupci naší školy se zúčastnili obou částí programu, dopoledne jsme s ing. Hrnčířem představili školu a obory, které je možné u nás studovat, odpoledne naši kolegové ing. Skalický a ing. Vintera seznámili zájemce s činností žáků nejen ve výuce, ale i v modelářském kroužku a kroužku robotiky, nechyběla ani ukázka 3D tisku.

Ing. Miloslava Skalová