V pátek 17. 1. 2014 proběhl další ze dnů otevřených dveří, kdy jsme na naší škole mohli přivítat návštěvníky, kteří se k nám nestihli podívat v podzimních termínech. Této příležitosti využili hlavně zájemci o studium se svými rodiči, kterým jsme představili prostory a vybavení pro výuku a seznámili je podrobně s nabídkou jednotlivých studijních oborů. Školu navštívili i někteří naši absolventi, kteří mohli porovnat, co se na škole od jejich odchodu změnilo.

Pokud tedy v podzimních termínech dne otevřených dveří návštěvníci zhlédli ještě novotou zářící vybavení elektrotechnických laboratoří a dílen, nyní jsme předvedli vybavení, které je již běžně využíváno pro výuku a zájmovou činnost. Navíc jsme mohli ukázat i zcela nové technické vybavení pro zpracování a ukládání multimediálních dat a také pro výuku počítačových sítí v rámci akademie CISCO. Návštěvníci se seznámili i s podmínkami pro sportovní vyžití a ti ze vzdálenějších míst měli možnost si prohlédnout moderní prostory domova mládeže. Naši studenti, včetně těch budoucích, se tedy mají na co těšit.

Ing. Milan Maršík