Distribuční maturita se konala 3. – 5. října v Hradci Králové. Akce se zúčastnili tři žáci ze třídy E4 a jeden žák ze třídy T4E, Jan Drška, Michael Schmoranz, Dominik Vondrák a Tomáš Hájek. Třídenní program obsahoval spoustu velmi zajímavých přednášek a dvě exkurze.

Ve středu jsme vyslechli několik různorodých přednášek a odpoledne nás čekala exkurze v malé vodní elektrárně Hučák v Hradci Králové. Ve čtvrtek bylo opět dopoledne věnováno přednáškám a po obědě jsme autobusem dojeli do rozvodny Neznášov. V Neznášově jsme navštívili rozvodnu 110kV, která je ve správě firmy ČEZ Distribuce, a rozvodnu 400kV, spravovanou firmou ČEPS (Česká přenosová soustava). Před rozvodnou nám pracovníci ukázali vybavení čet PPN (práce pod napětím), měřicí vůz a spoustu dalších zařízení používaných pracovníky firmy ČEZ Distribuce.

 V pátek dopoledne jsme vyslechli poslední přednášku a prošli jsme si laboratoře firmy ČEZ. Poté nás čekal závěrečný test, který měl prověřit naše znalosti. Test obsahoval 25 otázek. Všichni zúčastnění testem prošli a složili tzv. distribuční maturitu. Po vyhlášení vítězů a předání cen třem absolventům s nejlepšími výsledky následovala diskuze se zástupci vedení firmy ČEZ Distribuce, s generálním ředitelem ČEZ Distribuce Karlem Kohoutem a Tomášem Murtingerem. Po diskusi došlo k oficiálnímu ukončení akce.

Účast na Distribuční maturitě byla pro nás velmi přínosná, přinesla nám spoustu zajímavých informací z oboru a přidala nám jiný pohled na distribuční soustavu a na naše budoucí uplatnění v zaměstnání po škole.

Jan Drška, třída E4