Ve dnech 12. – 14. října 2016 se žáci E4 –  Jan Kašpar, Antonín Šimek a Jakub Špaňhel – účastnili Distribuční maturity, organizované firmou ČEZ v Hradci Králové.

První den – středa

Do Hradce Králové jsme se dopravili po vlastní ose v ranních hodinách, okolo 8:30 jsme již čekali před budovou ČEZu, kde si nás převzala pracovnice ČEZu Markéta a zavedla nás do zasedací místnosti, kde nás a další účastníky oficiálně uvítal Martin Klacián. Následně si vzal slovo Vojtěch Kalužík, který přednášel na téma „Poučení o zásadách bezpečnosti práce při činnosti na zařízení distribuční soustavy“. Pak navázal Stanislav Čepelák tématy „Distribuce elektrické soustavy“ a „Řízení distribuční soustavy, SW podpora“. Po teoretickém čtyřhodinovém výkladu jsme si prohlédli dispečink v doprovodu Jindřicha Bahníka (absolvent naší školy v r.1981) a Jaromíra Slánského, kteří si připravili krátký výklad na téma „TIS & TE/GIS“. Na závěr jsme se přesunuli do vodní elektrárny Hučák, kde jsme si mohli prohlédnout vnitřní prostory.

Druhý den – čtvrtek

Po snídani v domově mládeže jsme vyrazili do budovy ČEZu, kde jsme vyslechli přednášku o elektrických stanicích. Po ní následovaly další dvě. Jedna na téma „Profylaxe a údržba elektrických zařízení v distribuční soustavě“ a druhá byla o provozování sítí (nn, vn, vvn) a o pracích pod napětím na těchto sítích. Po obědě jsme vyrazili autobusem na rozvodnu v Neznášově. Zde jsme mohli vidět vybavení montážních vozů, práci pod napětím 35kV, diagnostické metody a další. Po této ukázce jsme dostali helmu a šli přímo do rozvodny 400kV, která patří ČEPSu, a dále do rozvodny 110kV, která je majetkem ČEZu.

Třetí den – pátek

Náš poslední den byl výjimečný v tom, že školení začínalo již v 8:00. Přišli jsme tedy jako každý den do budovy ČEZu , nahlásili svá jména a odešli do pátého patra, kde nás čekala prezentace a výklad o měření (rozdělení, principy a názorná ukázka elektroměrů společně s popisem jejich funkce). Po přednášce nás čekal vědomostní test, který obsahoval otázky na většinu informací, které jsme získali za 3 dny našeho pobytu v Hradci Králové. Poté na nás již čekala paní personalistka a 2 další úspěšní absolventi naší školy, kteří pracují v ČEZu. Představili se nám, řekli nám o tom, jak v ČEZu začínali, a pak už odpovídali na naše dotazy ohledně jejich zkušeností a rad, které by se nám mohly hodit. Nakonec nás přišel pozdravit i generální ředitel ČEZu Karel Kohout a odborník přes finance Tomáš Murtinger. I oni zodpověděli všechny naše dotazy, a to nejen z oblasti odborné. Na závěr nám všem byly předány diplomy za úspěšné absolvování Distribuční maturity a setkání ukončila společná fotografie.

J.Kašpar, A.Šimek, J.Špaňhel