Ve čtvrtek 1. června 2017 navštívily třídy T3B a T2A přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně společnosti ČEZ. Jedná se o nejvýkonnější vodní elektrárnu v Česku a zároveň patří mezi 7 největších divů České republiky. Po příjezdu nás přivítal pan Petr Dvořáček, pustil nám 18minutový film a seznámil nás s chodem elektrárny.

Dozvěděli jsme se, že elektrárna Dlouhé Stráně má výkon 650 MW. Voda v horní nádrži je umístěna ve výši 1350 m nad mořem a je vedená dvěma tlakovými přivaděči o průměru 3,60 m s délkou 1,5 km k turbínám. Podzemní elektrárna je spojena s dolní nádrží dvěma odpadními tunely o vnitřním průměru 5,20 m a o délce 400 m. Překvapila nás informace, že voda v nádržích nemusela být od roku 1996 ( v tento rok byla elektrárna uvedena do provozu) vyměněna. V podzemí se nacházejí tunely o délce 8,5 km. Do části jednoho z tunelů nás pan Dvořáček zavedl. Poté nás autobus vyvezl až k horní nádrži, která byla o 12 km dál.

Exkurze pro nás byla přínosná a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o tom, jak vše funguje. Rádi bychom poděkovali společnosti ČEZ, že nám umožnila nahlédnout do jedné těchto elektráren.

Kristýna Teplá, T3B