Jako v minulém roce, tak i letos uspořádala společnost ATAS elektromotory Náchod a.s. zájezd na Den otevřených dveří FEKT a center CVVOZE a SIX na VUT v Brně. Zájezd byl pro studenty čtvrtých ročníků škol z okolí Náchoda a Dobrušky. Zájezd se uskutečnil 28. 1. 2015 a z naší školy se ho zúčastnili studenti třídy E4 a T4A.

Na začátku byli studenti seznámeni s obory na FEKT VUT, s formou přihlášek, možností ubytování a získali další důležité informace. Následovala prohlídka výukových místností a laboratoří. V jednotlivých odborných učebnách poskytnul odborný výklad o probíhající výuce přítomný odborný vyučující.

Danou akci lze hodnotit velice pozitivně, účastníci mohli vidět nejmodernější technologie. Toto vše umožní studentům dobré rozhodování při volbě vysoké školy pro jejich další odborné vzdělávání.

Ing. Pavel Hrnčíř