Stejně jako loni a předloni i letos uspořádala společnost ATAS elektromotory Náchod a.s. zájezd na Den otevřených dveří FEKT VUT Brno. Byl určen pro studenty vyšších ročníků a z naší školy se ho zúčastnili studenti třídy T4A a T3E. Zájezd se uskutečnil 27. 1. 2016 a kromě našich studentů se ho zúčastnili studenti ze středních škol z okolí Náchoda a Nového Města nad Metují. O DOD byl takový zájem, že sotva stačil prodloužený luxusní autobus, který společnost ATAS objednala.

V úvodu, který proběhl v největší přednáškové učebně, studenty přezdívané Tokamak, byli studenti seznámeni s obory na FEKT VUT, formou studia, možnostmi podání přihlášky ke studiu, ubytováním v moravské metropoli a možnostmi mimoškolního vyžití. Poté následovala prohlídka odborných učeben a laboratoří. V nich byl jednotlivými vyučujícími poskytnut odborný výklad o zde probíhající výuce a technickém vybavení.

Danou akci lze hodnotit více než pozitivně a je na místě za ni společnosti ATAS poděkovat. Studenti viděli moderní technologie, technické vybavení a mohli se na cokoli zeptat odborných učitelů. Toto vše jim umožní lepší rozhodování při volbě vysoké školy pro jejich odborné vzdělávání.

                                                                                              Ing. Pavel Hrnčíř