V pondělí v 8.00 ráno jsme vyrazili vlakem z Opočna směr Praha, přestoupili jsme v Týništi nad Orlicí a v Hradci Králové, kde nastoupil i ten zbytek, který nenastupoval v Opočně.  Na hlavním nádraží v Praze jsme vystoupili a vydali se na Václavské náměstí, kde jsme měli rozchod. Poté jsme jeli metrem do stanice Pražského povstání, odkud jsme už šli pěšky až do České televize. Po kontrole totožnosti následovala samotná prohlídka.

Prohlédli jsme si tři studia, v nichž ani v jednom neprobíhalo natáčení. Pouze v jednom se na natáčení připravovali a debatovali. Měli jsme také možnost se vidět jakožto kameramani a účinkující zpráv.

Po skončení prohlídky nás pan učitel Mužík vyfotil a rozdělili jsme se početně na dvě různé skupiny. Jedna se už vydala metrem zpátky na Václavské náměstí a měla rozchod a druhá se šla podívat na výstavu StarDance, kde jsme zhlédli kostýmy výherců a jejich pověstné figury.

Nakonec se druhá skupina také vydala metrem, ale až na hlavní nádraží, kde se obě skupiny setkaly v 15.55. Po setkání všech u hlavní světelné tabule jsme vyrazili na cestu zpět znovu s přestupem v Hradci Králové, Týništi až do Opočna, kde jsme se rozešli a vydali se do svých domovů.

František Baudisch, třída T3B