Žáci oboru Aplikace počítačů a správa sítí zažili další z odborných exkurzí. Třídy T3A a T3CA strávili den v Trutnově, nejprve ve firmě ABB Trutnov a posléze v elektrárně skupiny ČEZ v Poříčí u Trutnova. Exkurze proběhla za podpory Krajské hospodářské komory KHK, za což velmi děkujeme.

Firma ABB se zabývá výrobou, prodejem, servisem výrobků, monitorování a řízení sítí, rozvoden a elektrických strojů. Nejprve jsme byli mile uvítání v pěkném prostředí zasedací místnosti. Následovaly dvě prezentace o firmě a jejím působení a personální politice firmy. Seznámení s možnostmi praxe či zaměstnání, možnosti cestování a dalšího vzdělávání. Protože společnost ABB má síť firem po celém světě a stejně tak poskytuje své výrobky i mimo evropský kontinent. Dále pak následovala velmi zajímavá a aktuální přednáška o Cyber Security, což je v současné době velmi žádaná problematika. Studenti by seznámeni s několika cyber útoky na rozvodny např. na Ukrajině, Norsku, které omezily a ohrozily jejich chod. Následovala prohlídka firmy. Nahlédli jsme do výrobní haly, do haly, kde testují své výrobky a do vývojových kanceláří. Prohlídka byla velmi zajímavá.

Poté jsme se autobusem přejeli do elektrárny Poříčí II. Je to tepelná elektrárna, která se nachází na okraji města Trutnova na úpatí Krkonoš. Provoz elektrárny byl zahájen již v roce 1957. Elektrárna zásobuje teplem město Trutnov a jeho okolí. Prohlídka byla velmi zajímavá, zejména věž a celý proces výroby. Do školy jsme se vrátili s novými zajímavými informacemi i motivací do budoucna.

Mgr. Naďa Pochobradská