Ráno 23. února 2017 se všechny první ročníky naší školy vydaly na exkurzi do Hradce Králové.

Nejdříve jsme navštívili vodní elektrárnu „Hučák“. Jeden náš spolužák si však spletl autobus a odjel s druhou třídou. Odložili jsme věci do skříněk, zhlédli krátký film o vodních elektrárnách a rozdělili jsme se na dvě skupiny. První se šla podívat přímo na Francisovy turbíny, které přímo pomáhají vyrobit elektřinu. Druhá skupina se zabývala obnovitelnými zdroji, pomocí nichž se vyrábí elektřina. Bylo možné si to zde vyzkoušet v praxi, např. autíčka na světelný pohon, elektřina v bytě nebo vodní vír.

Poté naše kroky vedly do Futura, kde si většina studentů dala oběd, podívali jsme se do nějakých obchodů, co je kde pěkného, a nemohu zapomenout zmínit automat na iPhone, na kterém všichni marně zkoušeli vyhrát.

Dále jsme navštívili planetárium, kde jsme si znovu odložili věci a vydali jsme se do sálu, tam na nás čekali už dva pánové. Nejdříve řekli něco k úvodu o planetách, souhvězdích a spustili živou oblohu. Vypadalo to opravdu jako živé, jako byste se mohli dotknout nebe a všech hvězd na obloze. Nakonec nám pustili film o planetách, sluneční soustavě a věcech souvisejících s ní. Když jsme vyšli ven, byli jsme všichni oslepeni venkovním světlem.

Poté jsme nastoupili do autobusů, nakonec už všichni správně a jeli jsme do Dobrušky.

Exkurze byla přínosná a dozvěděli jsme se zajímavé a do té doby neznámé informace.

František Baudisch, třída T1E