Dne 23.2.2016 se třída E3 a část třídy T3E vydaly na exkurzi do výrobního závodu Kimberly – Clark v Jaroměři. Tato továrna vyrábí hygienické potřeby a pomůcky pro děti i dospělé.

U brány závodu jsme si vyfasovali identifikační karty a směle jsme vykročili do shromažďovací místnosti. Tam nás uvítal pracovník personálního oddělení a virtuálně nás provedl závodem a přilehlými prostory. Rozdělili jsme se do 4 skupin a zajímavé zážitky se rychle začaly přibližovat. První skupina si zkoušela testy a pohovory určené pro přijímací řízení nových pracovníků. Druhá skupina procházela výrobními halami závodu a sledovala plně automatizované stroje – ROBOTY – při práci. Třetí skupinu provázel hlavní mistr v oboru elektro. Vedl zasvěcený výklad o konkrétních úkolech programátorů, údržbářů a seřizovačů při zajišťování bezporuchového chodu celé výroby i provozu hospodářských budov.

Čas uběhl jako voda a my jsme zamávali továrně s myšlenkami na naše budoucí povolání.

třída E3