Dne 21. 9. 2020 měli žáci tříd T1B a S1E/B možnost navštívit malou vodní elektrárnu Hučák, která je umístěna v nádherné secesní budově v Hradci Králové.

Žákům byly zábavnou formou představeny moderní principy využití obnovitelných zdrojů energie. Nejprve zhlédli video o elektrárnách, které tyto zdroje aktivně využívají. Poté následovala komentovaná prohlídka informačního centra, kde se dozvěděli informace nejen o vodních a větrných elektrárnách, ale také o způsobech efektivního získávání solární energie. Žáci ocenili také možnost vyzkoušet si rozmanité interaktivní prvky, čímž si prakticky procvičili nově získané znalosti.

Na závěr exkurze byl žákům umožněn vstup do strojovny. Bylo zajímavé vidět turbíny malé vodní elektrárny Hučák v provozu. Pro mnohéžáky to byl první kontakt s elektrotechnickou praxí a možná inspirace při hledání budoucího zaměstnání.

Bc. Michaela Herclíková