Dne 14.9. se žáci tříd T1A a S1E/E zúčastnili exkurze v malé vodní elektrárně Hučák. Na úvod jsme zhlédli dokumenty o elektrárnách využívajících obnovitelné zdroje  a o vodních elektrárnách na řece Labi.

Následovala návštěva expozice instalované v budově MVE věnovaná obnovitelným zdrojům energie. Vyzkoušeli jsme si názorné modely ilustrující principy získávání energie a vyslechly poutavý odborný výklad průvodců.

Ve druhé části exkurze jsme si nejprve prohlédli různé druhy turbín využívaných ve vodních elektrárnách a následně jsme navštívili strojovnu Hučáku, kde nám ukázali celé zařízení v provozu.  

Mgr. Ivana Tláskalová