Dne 6.11.2014 se třídy T1A a T1B účastnily exkurze do Národního technického muzea v Praze. Žáci si prohlédli zajímavé exponáty a zavítali jsme i do expozice důlního průmyslu, kde jsme mohli zažít atmosféru dolů, vcítit se do prostředí, ve kterém pracovali a pracují horníci. Sledovali jsme vývoj důlního průmyslu od jeho počátku až do moderní technologie, která se používá dnes. Při volné prohlídce žáky zaujala zejména historie vývoje automobilů, motocyklů a kol.  Národní muzeum nabízí vhled do minulosti jednotlivých oblastí vědy a techniky a každý si svoji oblast zájmu jistě našel.

Ing. Hana Mužíková