Dne 14.11. 2018 proběhla exkurze třídy S2E do společnosti HALLA a.s. v Novém Městě nad Metují. Sešli jsme se ráno před samotnou budovou a poté jsme se šli podívat do výrobny svítidel.

Samotný název firmy znamená ve zkratce HALogenové LAmpy, které se v počátcích firmy vyráběly. Dnes to je velké spektrum svítidel, která firma nabízí. Viděli jsme velké sklady i s pojízdnými regály, které byly usazeny na kolejničkách. Dále jsme se přesunuli na samotnou montáž svítidel a zahlédli jsme zaměstnance, kteří musí být chráněni před statickou elektřinou, aby nepoškodili polovodičové čipy.

Na závěr mohu říct, že se mi exkurze líbila a byl bych rád, kdybychom mohli navštívit více firem jako je HALLA.

Richard Vejrosta, třída S2E