V úterý 30. května 2017 navštívila třída E2 pobočku firmy Siemens v Trutnově. Účelem exkurze bylo seznámit se s procesem výroby nízkonapěťové spínací techniky.

Úvodní slovo si vzal ředitel závodu, pan Ing. Eduard Tannhaeuser, který nás seznámil s historií firmy působící v České republice už 124 let. Prošla jak lety úspěšnými, tak krizí, ale v této době se jí velmi daří.

Poté nás rozdělili do dvou skupin a odešli jsme do výrobních hal. Zde jsme viděli nové přístroje na osazování desek plošných spojů, ale taky i starší výrobky, které už nemají tolik bezpečnostních prvků. Současně se mnozí vůbec poprvé dostali do prostředí, které je chráněno proti působení statické elektřiny, a vyzkoušeli si účinnost pásek na boty a do plášťů, určených k antistatické ochraně komponent a výrobků. V Siemensu nám ukázali mnoho nových věcí, se kterými se ve škole nemáme možnost seznámit, a za to jím patří velké díky!

Tím ale den nekončil. Naši paní učitelku napadlo, že půjdeme na Sněžku. Musím uznat, že počasí bylo opravdu luxusní. Vycházeli jsme od Pomezních bud a převýšení bylo pouze 817 m, což nečinilo příliš velké potíže studentům, z nichž někteří byli schopni dopravit na vrchol i více než 5 litrů vody.

Exkurzi a výlet bych ohodnotil jako ve škole známkou výborně. Tímto také chceme poděkovat firmě Siemens za zajímavou exkurzi a taky zástupci ředitele Mgr. Janu Friedeovi, že se s námi zúčastnil.

David Šritr, třída E2