V půlce dubna jsme měli možnost navštívit areál Jaderné elektrárny Dukovany. Jaderná elektrárna v Dukovanech je jedním z hlavních distributorů elektrické energie v ČR.

Po příjezdu do Dukovan jsme zhlédli krátké video, ve kterém byly všeobecné informace o elektrárně. Následovala prohlídka hal, kde se elektrická energie vyrábí a podrobný popis co je k výrobě elektrické energie potřeba. Popis a ukázka nám byly předvedeny v informačním centru, kde jsou vytvořené modely reaktorů a všech potřebných věcí, které jsou v elektrárně.

Druhý den jsme navštívili přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice, kde jsme byli seznámeni s postupem a principem výroby elektřiny.

Jiří Padrián, třída E3