Zájemci ze třetích a čtvrtých ročníků se vydali na den otevřených dveří ČVUT, konkrétně elektrotechnické fakulty. Žáci si mohli vybrat, jestli chtějí nejdříve na Karlovo náměstí anebo rovnou do Dejvic, po fakultě se mohli volně pohybovat a navštěvovat pracoviště, která je nejvíce zajímala.

Dejvice byly určené spíše pro žáky se zájmem o elektrotechniku a elektroniku. V laboratoři pro prototypy byla ukázka a přednáška o různých typech pájení. Mohli jsme si prohlédnout elektrickou formuli vyrobenou studenty ČVUT, která v sezóně 2016 při velké konkurenci dosáhla na třetí místo v České republice i v Maďarsku. Zajímavý byl obor Elektrotechnika, energetika a management, který všechny tyto oblasti spojuje do jednoho studia. Po přednášce jsme uviděli výboje při velmi vysokých napětích. Byli jsme seznámeni s problematikou navigačních přístrojů i leteckých a kosmických systémů. Mohli jsme si prohlédnout i laboratoře Lékařské elektroniky a bioinformatiky, fotovoltaiky, dílnu s elektrickými stroji nebo například návrh integrovaných obvodů.

Na Karlově náměstí se mohli studenti seznámit s obory zaměřenými na IT, například: SIT (Softwarové inženýrství a technologie), Kybernetika a robotika a Otevřená informatika. Největší zájem byl o obor SIT, protože žáky velmi zaujala spojitost s řádem Sithů ze Star Wars.

Exkurze byla velmi přínosná a pro některé žáky rozhodující v jejich následujícím studiu.

Tomáš Thér a Klára Petrová, třída T3E