Dne 27.11.2018 se žáci třídy T3B oboru IT – Aplikační software a multimédia zúčastnili exkurze do Koenig & Bauer Grafitec, Dobruška. Prohlédli jsme si pracoviště dělení materiálů, obrobny, pracoviště CNC strojů, pracoviště souřadnicových měřících strojů, seřizovnu nástrojů, výrobu válců, naprašování plazmou keramických povrchů a montáž polygrafických strojů. Seznámili jsme se s řídícím systémem tiskového stroje, pohony a rozvaděči a možnostmi ovládání. Nakonec jsme se byli podívat v serverovně v IT oddělení.

Ing. Milan Sigid