Dne 5. 2. 2016 třídy E3 a T3E vyjely na odbornou exkurzi do vodní elektrárny v Hradci Králové, které se mezi lidmi říká Hučák. Spolu s dalšími mostními objekty tvoří  významnou součást městské památkové zóny Hradce Králové, je chráněnou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek. Do provozu byla uvedena v roce 1911. Na návrhu a stavbě se podíleli prof. arch. František Sander a ing. František Jirásek. Součástí elektrárny jsou tři rozvodny a tři Francisovy turbíny.

Kromě technického vybavení elektrárny jsme se zaujetím zhlédli výstavní expozici o různých druzích energií. Vyzkoušeli jsme si i fungování některých praktických modelů.

Rozšířili jsme si své znalosti o výrobě elektrické energie a upevnili jsme si své poznatky z odborných předmětů. Doufáme, že další odborná exkurze bude pro nás také skvělým přínosem.

třídy E3 a T3E