V pondělí 25. 11. 2013 proběhla exkurze k výzkumnému jadernému reaktoru, který funguje při Matematicko-fyzikální fakultě ČVUT. Akce se zúčastnila celá třída T4A a několik studentů z E4.

Návštěva měla hladký průběh a přinesla nám mnoho nových informací. Kromě reaktoru jsme byli také v laboratořích, kde se zabývají výzkumem a produkcí hologramů. Vysvětlili nám, na jakém principu fungují různé hologramy a jaké může být jejich praktické využití.
V reaktoru jsme se rozdělili na dvě skupiny a prošli celý prostor okolo reaktoru. Čtyři z nás si připnuli dozimetry, kterými se měří úroveň záření. Přístroje v podstatě nic nenaměřily, což jen potvrdilo, že riziko pohybu v daném prostoru je podobné jako pobyt ve třídě. Získali jsme cenné informace o principech funkce a způsobech ovládání takového reaktoru a také jsme se dozvěděli, jakým způsobem se připravuje voda pro chlazení reaktoru, palivové články, jak jsou palivové články konstrukčně řešeny a mnoho dalšího.

Myslím si, že tato exkurze byla pro všechny zúčastněné přínosem a byla možností, jak získat nový rozhled na poli aktuálních technologií.

Michal Müller – T4A