Dne 23.11.2017 se studenti prvních ročníků zúčastnili exkurze v Hradci Králové. Na naší první zastávce nás čekala malá vodní elektrárna Hučák, kde jsme se dozvěděli zajímavosti o její historii a zjistili jsme, jak jsou obnovitelné zdroje zábavné. Po těchto zážitcích jsme se autobusem přesunuli ke hvězdárně, kde jsme za pomoci projekce pozorovali vesmír. Poté jsme zhlédli film, ve kterém jsme se něco málo naučili o kosmických kolizích.

Richard Vejrosta, S1E

Ráno jsme přišli ke škole, kde na nás čekal autobus. Jeli jsme směr Hradec Králové. Naše první zastávka byla elektrárna Hučák. Měli jsme prezentaci o historii elektrárny. Po prezentaci jsme se vydali prozkoumat práci elektrárny, kde jsme k tomu měli vyprávění.

Elektrárna byla vystavěna, když se radní města Hradec rozhodli ochránit své obyvatele před povodněmi. Povodně často působila řeka Labe. Své jméno získala díky místu, kde se nachází „na Hučavém jezu“. Stavbu elektrárny na Labi zadalo zastupitelstvo města 12. Května 1908.

Projekt stavby vodního díla vypracoval ředitel Elektrických podniků ing. Karel Novák. Její tři turbíny dokážou zásobovat elektřinou až 1500 lidí. Tyto turbíny tu jsou od začátku, co elektrárna vyrostla na řece Labe.

Kvůli výstavbě elektrárny musela být upravena hladina vody. Došlo k zúžení koryta řeky, aby stoupla hladina vody. Vodopád měl větší spád a tím turbíny více pracovaly a vyráběly více elektrického proudu. Mezi nejpoužívanější turbíny řadíme Francisovy tuturbíny.

Naše další zastávka bylo planetárium Hradec Králové. Tam jsme měli film o gravitaci co všechno dokáže a co se v budoucnu stane s naší galaxií. Naše galaxie se za mnoho let srazí s jinou galaxií a spojí se. Měli jsme k tomu odborný výklad co jak ve vesmíru funguje. Prohlédli jsme si jak to vypadá na různých planetách a galaxiích. Vědci nyní zkoumají a hledají zmínky života ve vesmíru.  Zatím si nejsou vědci jistý ale chtějí poslat sondu která prozkoumá povrch Europy zda tam není třeba nějáký mikroorganismus. Bylo to velmi zajímavé a moc jsme si to užili.

Tomáš Zápotočný, T1A

Dne 23.11.2017 se žáci prvních ročníků vydali navštívit Planetárium a malou vodní elektrárnu Hučák v Hradci Králové.

Nejprve jsme se seznámili s historii elektrárny, s jejíž stavbou se začalo roku 1909. Jejím úkolem byla ochrana obyvatel před častými povodněmi. Zhlédli jsme dokumentární film o stavbě elektrárny a dozvěděli jsme se jakým způsobem stavba elektrárny probíhala. Průvodkyně nás provedla elektrárnou, ukázala nám její jednotlivé části a vysvětlila nám, na jakém principu elektrárna funguje.

Po skončení prohlídky jsme se autobusem přesunuli k planetáriu, kde nás čekala další exkurze. Tématem bylo „Naše kosmické okolí“. Seznámili jsme se Sluneční soustavou a vesmírem, viděli jsme snímky z kosmických sond a dozvěděli se mnoho nových informací. Zhlédl jsme film: „Cestovní pas do vesmíru“ a na vlastní oči jsme viděli díky celooblohové obrazovce, jak vypadá naše galaxie. Dozvěděli jsme se, jakým způsobem funguje stav beztíže a mohli jsme se zvážit na kosmické váze. Na památku jsme si mohli pořídit suvenýr.

Program výletu byl zajímavý a dozvěděli jsme mnoho nových informací.

Vojtěch Borovec, T1C