Třída T1E se vypravila na zážitkovou exkurzi do ostravského Světa techniky. V pondělí 20. června jsme odjeli z Opočna směrem na Choceň a po dvou rychlých přestupech jsme se již před 10. hodinou ocitli v Ostravě.

Na první exkurzi jsme se dopravili do nedalekého Landek Parku, kde jsme navštívili expozici báňského záchranářství. Tato expozice mimo jiné představuje unikátní sbírku dýchací techniky pro záchranáře a představuje její vývoj od roku 1883 do současnosti.

Druhá část exkurze spočívala v téměř autentickém zážitku fárání důlní klecí jako na činném dole. Tento zážitek byl podpořen audiovizuální projekcí, která nás spustila na dráze 6 m do fiktivní hloubky 624 m. Poté jsme byli provázeni důlními chodbami o rozloze 250 m, kde jsme si s odborným výkladem prohlédli různá pracoviště a seznámili se s fyzicky náročnou prací ručního i strojního porubu.

Součástí exkurze byla i volně přístupná povrchová expozice báňské razicí a dobývací techniky, včetně důlní dopravy. Nedaleko parkoviště se také nachází i ukázka historického obydlí s ohništěm z doby lovců mamutů.

Na druhý den byla pro nás připravena exkurze do Světa techniky. Byli jsme ubytováni v ubytovně VP1, která je součástí velkého industriálního areálu vysokých pecí Dolních Vítkovic. Dopoledne jsme navštívili halu U6 a ponořili se tak do malého světa techniky po stopách vědy a techniky s Julesem Vernem. Zde jsme postupně procházeli historickým vývojem různých typů mechanických jednoduchých strojů, jež postupně poháněla lidská síla, zvířecí až po první jednoduché parní pohony. Princip a ovládání některých jednoduchých strojů bylo možné si osobně vyzkoušet. Expozice pak pokračovala až po ukázky elektrické a vodní síly, včetně spalovacích motorů. Zajímavé bylo i muzeum slaboproudé, sdělovací a výpočetní techniky.

Galerie přiložených fotografií vypoví daleko více, než lze popsat slovy, ovšem ještě lepší je se tam vydat, vidět na vlastní oči, zkusit si a odvézt vlastní zážitek.

Areál komplexu vysokých pecí Dolních Vítkovic byl prohlášen za národní kulturní památku a součástí exkurze je i výjezd na vysokou pec č. 1. Součástí této vysoké pece je i nově otevřená nástavba VP1- BOLT TOWER, která nám umožnila dojít až do výšky 71 m. První část výstupu jsme ale podnikli v upraveném kontejneru, kterým se původně dopravovala ruda do vysoké pece.

Odpoledne jsme tedy strávili „nad Ostravou“ a s pohledem na blízké vrcholy Beskyd jsme se opět snesli dolů na zem, kde jsme odevzdali přilby a přemístili se znovu na ostravské nádraží, odkud jsme se po 16. hodině rozjeli domů.

Miloslava Skalová a Jaroslav Mužík