Ve středu 1.10.2014 se vydaly třídy T3B, T4B a učitelé Mgr. Petra Uhlířová a pan Jaroslav Mužík do České televize na Kavčích Horách a na Výstaviště – Holešovice v Praze. Ráno jsme se sešli před školou a v 7:15 jsme odjeli směr Praha. I přes nemalé komplikace v podobě ucpané Prahy a kolon aut jsme dorazili do Prahy téměř včas a exkurze v České televizi mohla začít.

Nejprve jsme se odebrali do místnosti pro návštěvy za doprovodu dvou průvodců, kde jsme shlédli krátký film o tom, jak to v České televizi funguje. Mimo jiné jsme se dozvěděli, kolik má ČT na Kavčích Horách studií, jakými prostory disponuje, na co se používají veškeré finanční prostředky a něco málo i z historie prvního vysílání. Poté jsme nahlédli do některých pracovišť televize a dokonce jsme viděli přípravu pořadu Sama doma. Samozřejmě, že jsme si nemohli prohlédnout všechna zákoutí televize, jelikož bychom nachodili asi 36 km, jak nám bylo již v úvodu prohlídky řečeno. Největším zážitkem dopoledne bylo asi to, když nám jeden z kameramanů ČT dovolil se podívat skrz filmovou kameru a my samy jsme si mohli vyzkoušet i lehkou manipulaci s ní.

Na odpoledne jsme měli naplánovanou exkurzi na Výstavišti v Holešovicích, kde se konala a ještě stále koná zážitková výstava „Naše Cesta“, kterou zaštiťuje organizace Chodící lidé. Dokonce jsme měli to štěstí, že jsme se ten den stali posluchači a diváky zahajovacího projevu pana ministra zdravotnictví pana Svatopluka Němečka. Během výstavy jsme si všichni mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké je to žít ve tmě, v tichu či život na vozíčku.

Tato zkušenost byla velice zajímavá a odcházeli jsme se smíšenými pocity. Najednou jsme si všichni uvědomili to, že mezi námi žijí lidé s různými postiženími a my se nemůžeme bát jim pomoci. Výstava byla vskutku skvělá už jen proto, že nás svým životem provázeli úžasní, zábavní a milí lidé, a ničemu nevadil ten fakt, že někdo z nich byl na vozíčku, někdo nevidomý či neslyšící. Nám všem se to moc líbilo a jsme plni zážitků a nových zkušeností, jak z Kavčích Hor, tak z interaktivní výstavy „Na Cestě“.

třída T3B