Ve dnech 1. 10. a 2. 10. tohoto roku proběhla pravděpodobně jedna z posledních letošních odborných exkurzí. Žáci dvou maturitních tříd se vydali na bezmála čtyřhodinovou cestu autobusem s cílem navštívit dvě zajímavá pracoviště firmy ČEZ: přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice a jadernou elektrárnu Dukovany.

Jan Tomáš Štekl z T4A o návštěvě Dalešic napsal: „Dne 1. 10. jsme navštívili přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice. Důvodem výstavby elektrárny bylo zajištění zdroje technologické vody pro jadernou elektrárnu Dukovany. Na začátku exkurze jsme dostali ochranou síťku a helmu na hlavu v rámci bezpečného pohybu po vnitřních provozech elektrárny. Poté jsme se dozvěděli základní informace o elektrárně, parametry, počet turbín, jejich výkon (který je 120 MW). Prohlédli jsme si, jak vypadá vyřazená Francisova turbína – tento druh turbíny je v elektrárně používán. Poté jsme zhlédli dokument o přečerpávací vodní elektrárně Dalešice, kde jsme se mimo jiné dozvěděli, že těleso hráze přehrady Dalešice je nejvyšší hrází v České republice (100 m) a druhou nejvyšší sypanou hrází v Evropě. Podívali jsme se také do „podzemí“ této elektrárny, abychom si utvořili základní obrázek o tom, jak takový podnik funguje. Pro transformaci napětí z generátoru, aby mohlo jít dále do sítě, slouží 7 transformátorů, ale funguje jich jen 6, protože jeden je záložní. Exkurze byla zajímavá a poučná, protože jsme se dozvěděli, jak elektrárna funguje a jak to vypadá v reálném prostředí.“ Na závěr k Honzovým slovům jen dodám, že vzhledem k současné situaci jsme se stali na dlouho dobu posledními, kteří mohli provoz elektrárny navštívit, za což děkujeme.

Návštěvu Dukovan popsal Radek Šabata z T4C: „Díky naší škole, která spolupracuje s firmou ČEZ, jsme se mohli podívat do jedné ze dvou jaderných elektráren na území ČR, a to Dukovan. Bohužel, kvůli současné epidemiologické situaci spojené s nemocí COVID-19 jsme nemohli navštívit samotný provoz elektrárny. V té shodou okolností probíhala plánovaná odstávka bloku č. 2 spojená s výměnou paliva. Což, jak jsme později pochopili, je asi největším problémem k řešení – co s vyhořelým palivem a jeho uložením? Dostali jsme se tedy pouze do vzdělávacího centra. Nejprve jsme zhlédli naučný film o jaderné energetice a provozu elektrárny. Následně jsme prošli s průvodkyní výukové centrum, kde jsme se díky vystaveným modelům konkrétně a podrobně dozvěděli, jak provoz elektrárny funguje a co vše musí Dukovany splňovat. V druhém podlaží informačního centra jsme si mohli vyzkoušet, jaké to je být operátorem elektrárenského provozu firmy ČEZ a kolik energie musíme šlapáním na rotopedu vyrobit, abychom spustili vybrané elektronické zařízení (varnou konvici nebo fén). Díky této exkurzi máme zase o něco větší přehled o reálném provozu. A kdo ví, možná i některý z nás se jednou může stát součástí týmu bezmála 1500 pracovníků.“

Doufáme, že exkurze splnila očekávání všech zúčastněných žáků, doplnila jejich vědomosti získané během studia na naší škole a stala se inspirací při hledání budoucího uplatnění v praxi.

Mgr. Naďa Pochobradská, Jan Tomáš Štekl T4A, Radek Šabata T4C