Dne 21. 9. 2021  se naše třída T4B zúčastnila exkurze na skládce v Křovicích.

Dozvěděli jsme se, že skládka již dva roky slouží jako překladiště komunálního odpadu, který se odtud odváží do Libchav u Ústí nad Orlicí. Na skládce se pouze skladuje eternit, zemina a stavební suť. Pokud bychom zde chtěli uložit tunu eternitového odpadu, tak nás to přijde na  2350,- Kč a tuna komunálního odpadu na cca 2500,- Kč.

Na skládce se nachází 14 vrtů, z kterých se odebírá bioplyn, který je spalován v kogenerační jednotce o výkonu 142 kW. Kogenerační jednotka zde funguje od roku 2004. Po zavření skládky bude vyrábět elektrickou energii ještě 14 let.

Ing. Josef Petr