Dne 11.5.2015 se třídy E3 a T2B vydaly do vodní elektrárny „Hučák“ v Hradci Králové. V doprovodu paní učitelky Skalové a paní učitelky Markové jsme si užili zajímavou exkurzi.

Po příchodu do elektrárny jsme shlédli přibližně dvaceti minutový dokument o obnovitelných zdrojích. Poté jsme byli rozděleni na dvě skupiny a každá skupina dostala svého průvodce. My jsme se vydali na prohlídku samotné elektrárny. Nejprve nás náš průvodce seznámil s historií vodní elektrárny „Hučák“ a s principem činnosti vodní elektrárny. Následně nás vzal do strojovny elektrárny, kde se nacházejí tři turbíny.

Ve druhé části exkurze jsme navštívili expozici turbín, které jsme si mohli sami vyzkoušet. Dále jsme pokračovali do prvního patra informačního centra na výstavu modelů založených na principech obnovitelných zdrojů. Náš průvodce nás seznámil s jednotlivými modely a možnostmi jejich využití, po projití celé expozice jsme si mohli jednotlivé modely sami vyzkoušet. Například jsme používali světelné zdroje pro rozpohybování autíček na solární pohon. Exkurze se nám líbila a každý z nás se určitě dověděl něco nového.

Michal Urban a Lukáš Štěpánek, E3