V pátek 23.10.2015 se třídy T1E a T2A vydaly do vodní elektrárny „Hučák“, která je vybudována na labském „Hučavém“ jezu, podle kterého získala své jméno.

Po příchodu do elektrárny jsme v kinosále informačního centra společnosti ČEZ zhlédli dokument o vodních elektrárnách v povodí řeky Labe. Film nás také na chvíli přenesl do technického světa, kde jsme mohli vidět, jak jednotlivé vodní elektrárny fungují.

Poté jsme byli rozděleni na dvě skupiny a každá skupina dostala svého průvodce. První skupina se vydala na prohlídku samotné elektrárny. Náš průvodce nám ukázal skutečnou mnohatunovou vodní turbínu na nádvoří elektrárny, dále nás seznámil s historií města, s důvody vedoucími k výstavbě vodní elektrárny „Hučák“ v Hradci Králové a s principem činnosti vodní elektrárny. Následně nás vzal do strojovny elektrárny, kde se nacházejí tři původní generátory o výkonu 270 kW poháněné třemi Francisovými turbínami, které se otáčí rychlostí 125 otáček za minutu.

Druhá skupina mezitím navštívila expozici turbín, modelů větrných elektráren, historického zařízení rozvodny a naučnou interaktivní expozici obnovitelných zdrojů. Jejich průvodkyně jim vysvětlila principy fungování elektráren využívajících energii vody, větru, slunečního záření, biomasy a geotermální energie. Na závěr svého výkladu spustila funkční model větrného tornáda. Po projití celé expozice jsme si mohli jednotlivé modely sami vyzkoušet, například jsme používali světelné zdroje pro rozpohybování autíček na solární pohon a větrné zdroje pro pohyb plachetnic, počítačové hry prověřily naši znalost energetických rostlin i zručnost při stavbě přehradní hráze.

Obě skupiny se vystřídaly, takže ani jedna nepřišla o žádný nový poznatek.

Ing. Miloslava Skalová