Dne 15. 9. 2021 jsme se zúčastnili zajímavé exkurze na výše uvedené elektrárně. Elektrárna je na řece Labi pod hrází přehrady Les Království.

Po ničivé povodni roku 1897 bylo rozhodnuto, že na Labi budou zřízena dvě vodní díla, jež by zadržela přívalové vody. V roce 1910 byla zahájena realizace díla na přehradě Les Královstí. Na stavbě pracovaly vice než tři stovky zaměstnanců. Hráz je tvořena z velkých opracovaných pískovcových kvádrů tzv. královédvorského pískovce. Vodní dílo bylo dokončeno v roce 1919 a před dvěma lety slavilo 100 let.

Vodní nádrž je vystavěna v romantickém stylu. Při plné kapacitě by nádrž zaplavila 85 hektarů půdy. Délka hráze v koruně činí 218 metrů. V základu má hráz okolo 37 metrů, směrem ke koruně se tloušťka hráze výrazně zmenšuje a v přelivu má jen přes sedm metrů. Přehrada je už od roku 1958 zapsána v seznamu nemovitých kulturních památek. Od roku 2010 jsou přehrada i vodní elektrárna Národní kulturní památkou.

V letech 1920 – 1923  byla na pravém břehu pod hrází firmou Ing. J. V. Velfík v Praze postavena průběžná vodní elektrárna. Technologickou část dodala firma Českomoravská – Kolben z Prahy a elektrické zařízení firma Křižík. Nyní je elektrárna osazena novým turbosoustrojím se dvěma horizontálními Francisovými turbínami.

V letech 2018 – 2019 proběhla rekonstrukce domu hrázného, obou průjezdových bran a levé šoupátkové věže. Přehrada tak důstojně oslavila sté výročí.

Na zpáteční cestě jsme navštívili perlu českého baroka hospitál Kuks.

Exkurze se celkem zúčastnilo 43 studentů z výše uvedených tříd.

Ing. Josef Petr