Exkurze se konala ve středu 25.3.2015. Od školy jsme vyráželi v 7.45 za doprovodu pana učitele Urbana a paní učitelky Švíkové. Na Vysokov jsme dojeli asi ve čtvrt na devět a hned po příjezdu jsme byli vřele přivítáni a seznámeni s chodem továrny a bezpečností. Následně jsme se rozdělili na tři menší skupiny a začala prohlídka.

Nejdříve jsme se seznámili s celou výrobou, dívali jsme se na různé obráběcí stroje a viděli jsme velké množství výrobků a součástí, které se v Mese vyrábí. Po prohlídce výrobny jsme se dostavili do místnosti, kde si pro nás bývalý student naší školy připravil různé praktické úlohy spojené s naším oborem. Dále jsme se přesunuli kde stolům, kde jsme vypracovávali početní a logické úlohy. Při odchodu z firmy každý student obdržel trojúhelník s logem Mesa Parts. Exkurze se nám velice líbila a jsme rádi, že jsme byli vybráni na prohlídku zrovna my.

Antonín Šimek a Jakub Špaňhel, třída E2