V červnu se třída T2E, spolu s panem učitelem Jardou Mužíkem a naší třídní učitelkou, paní Mílou Skalovou, vypravila na exkurzi do významné české společnosti FOMEI. Navštívili jsme jednu ze tří divizí společnosti FOMEI, divizi foto, která sídlí v Hradci Králové.

Byli jsme uvedeni do jejich fotoateliéru a přivítáni ve velkém prostoru, od podlahy až po strop osazeném světelnou technikou a příslušenstvím, kam naše oko dohlédlo. Na úvod nás pánové René Tomaides a absolvent naší školy Honza Novák seznámili s historií vzniku, organizací společnosti, vývojem produktové řady zařízení a osvětlovací techniky. Zmínili i strukturu obchodních řetězců, významných oblastí zastoupení a prodeje v zahraničí a také spolupráci s českým progresivním fotografem Danem Vojtěchem, se kterým nafotili katalog studiové techniky.

Druhá část exkurze probíhala v oddělení tisku, kde nás přivítal pan Tomáš Rygl a ukázal nám vybavení pro hobby i profi fotografy. Byli jsme seznámeni s inkoustovou i sublimační technologií tisku a nejnovějšími trendy a možnostmi v rámci nabídky fotografických a tiskových služeb. To se týkalo i takzvaných eventových tiskáren, kompaktních fotokiosků, které jsme si mohli i sami vyzkoušet a ze svých mobilních zařízení pár fotek vytisknout.

Nakonec nám pan Jan Kotland předvedl finální zpracování fotografie. Jedná se o technologii kašírování vytištěné fotografie na desku, včetně aplikace laminační fólie, která několikanásobně navyšuje archivační potenciál fotografie, a to jak mechanickým krytím, tak i ochranou před různými vlivy prostředí, jako např. UV záření. Pan Kotland nám nejdříve celý proces ukázal s komentářem a my jsme si pak mohli celý postup zopakovat a vyzkoušet osobně na svých fotografiích.

Dozvěděli jsme se, že činnost divize foto je zaměřena na prodej, výrobu a servis zařízení, včetně materiálů a příslušenství pro záznam, zpracování a archivaci obrazu. To jsou oblasti, o kterých se na naší škole učíme v rámci předmětu Počítačová grafika a multimédia a během cvičení i praktikujeme. Divize foto je tedy spojená s foto optikou, například příslušenstvím pro fotografy, studiovou technikou, dalekohledy, tiskem a dalšími službami kolem digitalizace obrazu a tzv. photofinishingu.

Druhá divize radiodiagnostiky se zabývá nabídkou, která se týká přístrojů, zařízení a příslušenství pro medicínu. Překvapilo nás, že třetí divize se zabývá golfem. Nabízí indoor golfové simulátory na hraní golfu, až po vlastní výrobu golfových holí.

Naše exkurze probíhala výborně, se vším jsme se postupně seznamovali a získali praktické znalosti. Někteří spolužáci se ve fotoateliéru proměnili v modely a nechali se i nafotit, jiní se proměnili ve specialisty na kašírování a laminaci fotek.

Třída T2E tímto děkuje společnosti FOMEI za tuto příležitost, skvělé zážitky a zkušenosti.

Za třídu T2E Klára Petrová