Studenti třetího ročníku oboru Počítačové řídicí systémy a elektrotechnika 4. 12. 2014 navštívili výrobní závod společnosti Junker v Holicích. Společnost patří ke světové špičce v oboru bezhrotého broušení. To se využívá převážně v automobilovém průmyslu, např. pro broušení klikových hřídelí, ojnic,… Exkurzi předcházela přednáška personalisty z této pobočky, který studenty seznámil s výrobním programem závodu i s možnostmi pracovního uplatnění. Následovala prohlídka výroby, kde vedoucí elektrokonstrukce a programátor průmyslových řídících systémů seznámili studenty na samotných strojích s aplikací řídící techniky. Jak bylo vidět, ač se jedná oborově o strojírenský závod, aplikace elektrotechniky a automatizační techniky i zde zaujímá významné místo.

Jiří Vintera