Studenti třídy T3E navštívili 13.5.2016 výrobní závod společnosti EJunker v Holicích. Společnost patří ke světové špičce v oboru bezhrotého broušení. To se využívá převážně v automobilovém průmyslu, např. pro broušení klikových hřídelí, ojnic apod. Exkurzi předcházela přednáška, v níž se studenti seznámili s výrobním programem závodu i s možnostmi pracovního uplatnění. A především s možností studia na Akademii Erwin Junker. Následovala prohlídka výroby, kde vedoucí elektrokonstrukce a programátorů průmyslových řídicích systémů, seznámili studenty na samotných strojích s aplikací řídicí techniky. Jak bylo vidět, ač se jedná oborově o strojírenský závod, aplikace elektrotechniky a automatizační techniky i zde zaujímá významné místo.

Ing. Jiří Vintera