Studenti třetího ročníku oborů Počítačové řídicí systémy a elektrotechnika a Aplikace počítačů a správa sítí ve dnech 10. 4. a 16. 4. navštívili výrobní závod společnosti Junker v Holicích. Společnost patří ke světové špičce v oboru bezhrotého broušení. Bezhroté broušení se využívá převážně v automobilovém průmyslu. Exkurzi předcházela přednáška personalisty z této pobočky, který studenty seznámil s výrobním programem závodu i s možnostmi pracovního uplatnění. Následovala prohlídka výroby, kde vedoucí elektrokonstrukce a programátor průmyslových řídících systémů seznámili studenty s aplikacemi řídící techniky na konkrétních strojích. Jak bylo vidět, že ač se jedná oborově o strojírenský závod, aplikace elektrotechniky a automatizační techniky i zde zaujímá významné místo.

Jiří Vintera