Na základě vážného zájmu našich žáků o pokračování ve studiu na VŠ byla oslovena katedra VŠE v Praze s oborem Multimédia v ekonomické praxi. Vedoucí a zakladatel tohoto nového oboru, doc. Ing. Stanislav Horný, CSc., nám vyšel maximálně vstříc a umožnil skupině našich žáků přímo se zúčastnit řady přednášek: Obecné principy designu, přednáška Kurz Grafiky se zpětnou vazbou na studentské práce (loga, monogramy), mimořádná přednáška Úvod do filmové postprodukce a cvičení v multimediální laboratoři na téma Speciální filmové efekty v Adobe After Effect.

Mimo tyto přednášky si naši žáci prohlédli prostory školy, učeben a speciální multimediální laboratoře. Někteří si tuto školu již vybrali, ale potřebovali se v přímé konfrontaci s místními studenty ujistit, jestli jejich volba odpovídá představám a jsou schopni splnit podmínky přijetí na tento obor.

Jaroslav Mužík