Jak jsme již informovali, v říjnu se naši studenti prvních ročníků zúčastnili soutěže vyhlášené Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci k týdnu bezpečnosti práce. Úkolem bylo natočit video na toto téma.

Tým žáků prvního ročníku, pod vedením Jiřího Klemence společně s Jakubem Rothem, se probojoval všemi koly soutěže Mladý evropský filmař roku 2006 až do finále, které se konalo v březnu 2007 ve španělském Bilbau. Soutěž pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Evropskou agenturou pro BOZP.

Vysoké ocenění, obdržené od náměstka ministra MPSV, pana JUDr. Petra Šimerky, je současně oceněním vysoké kvality výuky multimediální techniky na naší škole, a také oceněním práce učitele, pana Ing. Jana Kejvala.

Gratulujeme!

Ředitel školy